KRAUSKOPF, s.r.o je česká poradenská společnost s mezinárodní působností. Společnost jsme založili v roce 2011 pod názvem KRAUSKOPF & MINAŘÍK, s.r.o. Po odchodu jednoho ze zakladatelů v roce 2021 jsme ji přejmenovali KRAUSKOPF, s.r.o. Mezi naše hlavní činnosti patří procesní a organizační poradenství, business analýza, zavádění změn a s tím související projektové řízení, odborný trénink a školení.

Nabízíme služby business analytika, projektového manažera, školitele a odborného konzultanta.

Pomáháme lokálním firmám usměrnit jejich styl podnikání a dosáhnout lepších výsledků pomocí nejnovějších informací a odborných postupů z celého světa.

„Dělání správných věcí správně“

Jakékoli zamýšlené změně procesů v podniku předchází důkladná analýza jeho aktuálního stavu – a to analýza nejen procesní ale i systémová. Opravdu úspěšná změna k lepšímu musí být založena pouze na poznání současného stavu a v něm probíhajících procesů.

Definujeme-li naši cestu k úspěchu jako „Dělání správných věcí správným způsobem“, pak procesní analýza se týká způsobu a systémová analýza se naopak ptá na důvod našich aktivit. Většina problémů a neefektivnosti v podnicích způsobuje právě zanedbání základní systémové analýzy. Nové postupy se pak zavádějí do procesů podniku na základně špatné úvahy.

Osvědčeným postupem při zavádění změny je připravit komplexní model procesů po provedení změn. Jednotlivé části procesů se navzájem ovlivňují. Pokud neposoudíme dopad jednotlivých změn z pohledu zamýšleného fungování celku, vyskytnou se buď nepředvídané komplikace, nebo nedosáhneme všech požadovaných efektů.

Profesní historie
 • mezinárodní spedice: nákup, logistika, projektové řízení
 • IT: projektové řízení
 • automobilový průmysl: business analýza, logistika
 • automobilový průmysl: projektové řízení
Aktivity a služby
 • business analýza
 • systémová a procesní analýza
 • návrh opatření
 • řízení projektů a zavádění opatření
 • provádění školení
 • coaching
 • poradenství a konzultace
„Dělání správných věcí správně“
„Dělání správných věcí správně“

Jakékoli zamýšlené změně procesů v podniku předchází důkladná analýza jeho aktuálního stavu – a to analýza nejen procesní ale i systémová. Opravdu úspěšná změna k lepšímu musí být založena pouze na poznání současného stavu a v něm probíhajících procesů.

Definujeme-li naši cestu k úspěchu jako „Dělání správných věcí správným způsobem“, pak procesní analýza se týká způsobu a systémová analýza se naopak ptá na důvod našich aktivit. Většina problémů a neefektivnosti v podnicích způsobuje právě zanedbání základní systémové analýzy. Nové postupy se pak zavádějí do procesů podniku na základně špatné úvahy.

Osvědčeným postupem při zavádění změny je připravit komplexní model procesů po provedení změn. Jednotlivé části procesů se navzájem ovlivňují. Pokud neposoudíme dopad jednotlivých změn z pohledu zamýšleného fungování celku, vyskytnou se buď nepředvídané komplikace, nebo nedosáhneme všech požadovaných efektů.

Profesní historie
 • mezinárodní spedice: nákup, logistika, projektové řízení
 • IT: projektové řízení
 • automobilový průmysl: business analýza, logistika
 • automobilový průmysl: projektové řízení
Aktivity a služby
 • business analýza
 • systémová a procesní analýza
 • návrh opatření
 • řízení projektů a zavádění opatření
 • provádění školení
 • coaching
 • poradenství a konzultace
Belgie
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje (vedení Train-the-Trainer programu)
 • business analýza, optimalizace logistických procesů
Kanada
 • výběrová řízení a assessment centra
 • zaváděcí školení značky
 • školení personálu před otevřením poboček
 • produktová školení, školení technologie
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (vedení Train-the-Trainer programu | konzultace, hospitace)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (vedení Train-the-Trainer programu)
Česká republika
 • business analýza procesů společnosti, redesign společnosti
 • podpora rozdělení společnosti odštěpením – spin-off
 • modelování vývoje výroby, prodejů a zásob, školeni a následný coaching plánování výroby
 • podpora plánování a řízení výroby, návrh řízení vybraných procesů pomocí visual managementu
 • mapováni a popis logistických procesu, podpora oddělení logistiky, příprava, řízení a vyhodnocení celozávodních inventur
 • definice požadavků na IT podporu plánování, řízení, výkaznictví a analýzu provozu
 • definice požadavků na software pro plánování a řízení údržby vozového a strojního parku
 • implementace EDI řešení, součást implementačního týmu nového celozávodního informačního systému, řízení vývoje a implementace IT podpory společnosti
 • vývoj mezinárodního kvalifikačního programu pro oblastní vedoucí prodeje značky na úrovni importéra, školení master trenérů značky
 • zpracování využitelnosti dronu pro podporu činností v povrchových dolech
Dánsko
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku
Estonsko
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání (2013)
Německo
 • vstupní školení značky na úrovni výrobce (2014 – dosud)
 • školení vedoucích tréninku značky (2011, 2013)
 • vývoj mezinárodního kvalifikačního programu a auditu kvalifikace vedoucích prodeje na úrovni autosalonu (2012)
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku (2014 - dosud)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (mezinárodní Train-the-trainer)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (mezinárodní Train-the-trainer)
 • vývoj příruček a podkladů pro vedení tréninku a řízení tréninkové organizace
Itálie
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (mezinárodní Train-the-trainer)
 • školení personálu před otevřením poboček
Izrael
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • produktová školení a školení technologie
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání
Japonsko
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku
Lotyšsko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • školení prodejních procesů a obchodního vyjednávání
 • školení korporátní identity a standardů značky
Litva
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
Malta
 • zaváděcí školení značky
 • produktová školení, školení technologie
 • kvalifikační program prodejců
Polsko
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • výcvik hodnotící komise při assessment centrech
Rusko
 • kvalifikační program vedoucích poboček (Train-the-Trainer)
Slovensko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
 • produktová školení, školení technologie
Jižní Afrika
 • školení personálu před otevřením poboček
Švýcarsko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace prodejců (Train-the-trainer)
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje (Train-the-trainer)
 • výcvik hodnotící komise při assessment centrech
Turecko
 • kvalifikační program a audit kvalifikace vedoucích prodeje
Ukrajina
 • školení personálu před otevřením poboček
Spojené arabské emiráty
 • školení personálu před otevřením poboček
 • audit kvalifikace vedoucích prodeje (Train-the-Trainer)
 • školení LMS programu značky pro mezinárodní správu tréninku